Zwiń komunikaty

Struktura Urzędu

Referat Organizacyjny:

 - Kierownik Referatu - Radosław Łuszcz - Sekretarz Gminy tel. 32 430 10 37

  - Sylwia Kubica - Podinspektor ds. kancelaryjno - biurowych tel. 32 430 10 37 wew. 101

Referat Spraw Obywatelskich i USC:

 - Kierownik Referatu - Beata Mrozek - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego tel. 32 430 10 37 wew. 106

 - Ewelina Błaszczok - Podinspektor ds. ewidencji ludności tel. 32 430 10 37 wew. 106

 - Ryszard Szulc - Inspektor ds. OC, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych tel. 32 430 10 37 wew. 106

Referat Budżetu i Finansów:

 - Kierownik Referatu - Beata Orc - Skarbnik Gminy tel. 32 430 10 37

 - Wioleta Mandera - Podinspektor ds. wynagrodzeń tel. 32 430 10 37 wew. 110

 - Renata Miłota - Inspektor ds. księgowości budżetowej tel. 32 430 10 37 wew. 108

 - Celina Pytlik - Podinspektor ds. księgowości podatkowej tel. 32 430 10 37 wew. 107

 - Stanisław Tomas - Inspektor ds. księgowości budżetowej tel. 32 430 10 37 wew. 108

 - Urszula Władarz - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych tel. 32 430 10 37 wew. 107

Referat Rozwoju, Infrastruktury i Zasobów Naturalnych:

 - Kierownik Referatu - Gilbert Kramarczyk tel 32 430 10 37 wew. 113

 - Katarzyna Błędowska - Podinspektor ds. ochrony gruntów i przyrody tel. 32 430 10 37 wew. 112

 - Janina Domańska - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji tel. 32 430 10 37 wew. 117

 - Marian Rogoś - Inspektor ds. budownictwa i inwestycji tel. 32 430 10 37 wew. 113

 - Justyna Sibila - Inspektor ds. ochrony środowiska i porządku publicznego, tel. 32 430 10 37 wew. 112

Referat Promocji, Funduszy Zewnętrznych i Edukacji:

 - Kierownik Referatu - Hanna Apacka tel. 32 430 10 37 wewn. 114

 - Ewa Gołofit - Podinspektor ds. obsługi Biura Rady tel. 32 430 10 37 wew. 111

 - Michał Krasek - Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu tel. 32 430 10 37 wew. 115