Zwiń komunikaty

GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Starowiejska 64, 44-285 Kornowac
Przewodniczący: Krystian Staniek

Punkt konsultacyjny czynny: środa od 18.00 od 20.00

Telefon:: (32) 440 21 99