Zwiń komunikaty

Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla

1.jpeg [300x96]

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych zostało zarejestrowane rok temu. Aktualnie liczy 24 członków i jest otwarte dla wszystkich. W trakcie tak krótkiego czasu poza działalnością rejestrową zrealizowano projekty przeznaczone dla młodych mieszkańców i poświęcone integracji społeczności wsi.

Pierwszy to: "Jestem widoczny - Jestem bezpieczny", skierowany na problematykę pieszego, bezpiecznego poruszania się po wiejskich drogach po zmroku. Projekt został zrealizowany we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Raciborzu, ratownikami medycznym w Raciborzu, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kobyli oraz sponsorami kamizelek i elementów odblaskowych przekazanych obecnym na spotkaniu dzieciom.

Drugi to: "Przystanek Kobyla - Witamy!" skierowany dla nowych i stałych mieszkańców Kobyli w celu ich wzajemnej integracji. Przy ciepłej herbacie, pysznych ciastach i nastrojowej muzyce nowi mieszkańcy Kobyli przedstawili się i dowiedzieli od gospodarzy spotkania o jej historii, topografii, zwyczajach i charakterystycznych dla mieszkańców Kobyli zajęciach.

Ostatnio zrealizowano projekt: " 800 Drzew na 800 - lecie wsi Kobyla", również bez wsparcia środków zewnętrznych.Stowarzyszenie tworzą pasjonaci pracy dla społeczności lokalnej, przedstawiciele różnych profesji, o różnych doświadczeniach zawodowych i w różnym wieku.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

Prezes - Mirosław Małek

Wiceprezes - Katarzyna Knura

Członek Zarządu - Jan Krolik

Sekretarz - Regina Knura

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

- Janusz Szlapański

- Katarzyna Doleżych

- Marek Brzeskot

Działania Stowarzyszenia zostały oparte na współpracy z istotnymi dla życia wsi osobami i instytucjami tj.: Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Kobyli, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Kołem Gospodyń Wiejskich w Kobyli, ks. proboszczem i wikarym miejscowej Parafii, klubem sportowym LKS „Płomień” Kobyla, sołtysem i radnymi. Działalność Stowarzyszenia uzyskała przychylność wójta gminy Kornowac. Dlatego też Stowarzyszenie jest pozytywnie rozpoznawalne w miejscowej społeczności lokalnej. Aktualnie jego członkowie biorą aktywny udział w kursach i szkoleniach związanych z zagadnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych.