Zwiń komunikaty

Stowarzyszenie LYSKOR

1.jpeg [79x100]W listopadzie 2004 roku Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków do Pilotażowego Programu Leader+. Gmina Lyski, jako jedna z nielicznych gmin w województwie śląskim, złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Schematu I. Projekt ten obejmuje swoim zasięgiem obszar gmin Lyski i Kornowac. Wspólne działanie gmin było podyktowane wymaganiami programu Leader+, który zakłada że projekty muszą obejmować obszar zamieszkiwany przez conajmniej 10 tys. mieszkańców. Drugą przesłanką wspólnego działania było powiązanie historyczne, społeczne i gospodarcze tych gmin. Przez wiele lat gminy te funkcjonowały jako jedna większa gmina. Projekt ten przyczynił się do jeszcze większego stopnia zacieśnienia sąsiedzkich stosunków między obiema gminami. Wniosek o dofinansowanie projektu w zakresie działania „Pilotażowy Program Leader+” Schemat I został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym w wyniku czego dnia 07.09.2005r. została podpisana umowa na jego realizację pomiędzy fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa z siedzibą w Warszawie a Wójtem Gminy Lyski Panem Grzegorzem Grytem.

 

Lokalna Grupa Działania "LYSKOR" została oficjalnie założona w dniu 5 stycznia 2006r. Obecnie skupia 78 członków.

 

http://www.lyskor.pl