Zwiń komunikaty

Informacje ogólne

MIESZKAŃCU GMINY KORNOWAC

PAMIĘTAJ !

 

Od 1 lipca 2013 roku obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów z posesji zamieszkałych przejmuje gmina.

Nieruchomości niezamieszkałe tj. firmy, sklepy, restauracje, szkoły przedszkola, domy kultury będą nadal posiadały umowy indywidualne na wywóz odpadów.

Do obowiązków właścicieli nieruchomości zamieszkałych należy:

 1. wypowiedzenie umowy na odbiór odpadów komunalnych
  (w terminie określonym w tej umowie)

 2. zadbać o wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki na odpady,

  * mogą być to pojemniki, które właściciel nieruchomości aktualnie posiada na własność, jak również możliwa będzie dzierżawa pojemników od podmiotu, który wygra przetarg

 3. złożenie deklaracji o wysokości opłaty;

  * deklaracje nie będą dostarczane przez gońców, natomiast będą dostępne od 8 kwietnia 2013r. na stronie internetowej www.kornowac.pl, w urzędzie gminy oraz w wyznaczonych dniach
  w
  poszczególnych sołectwach, gdzie będą odbierane przez pracowników urzędu gminy (informacja o terminie i godzinach dyżurowania pracowników w sołectwach będzie podana
  w
  odrębnych ogłoszeniach)

  * ostateczny termin złożenia deklaracji upływa z dniem 30 kwietnia 2013r.

 4. uiszczanie opłaty do 15-tego każdego parzystego miesiąca, przy czym w roku 2013 pierwszą opłatę należy uiścić do 15 sierpnia;

  * opłatę będzie można uiszczać: przelewem, u inkasenta, w banku, w urzędzie pocztowym

  * każdy właściciel nieruchomości otrzyma informacje o terminie i wysokości opłaty

 5. segregowanie odpadów ;

  * segregowanie będzie warunkiem płacenia niższej stawki, informacje jak segregować odpady, otrzyma każdy właściciel nieruchomości wraz z informacją o wysokości i terminach uiszczania opłat

  * opakowania jednorazowe (tzn. worki) do segregacji odpadów będą bezpłatne.