Zwiń komunikaty

Informacje dotyczące odpadów komunalnych

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

 

KOMPOSTOWNIA

Poza systemem workowym, odpady zielone i z pielęgnacji ogrodów mieszkańcy Gminy Kornowac mogą własnym transportem dostarczać do Kompostowni do Raciborza (od 1 lipca usługa ta będzie nieodpłatna trzeba będzie tylko za okazać dowód tożsamości).

 POJEMNIKI

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku są dopuszczone następujące rodzaje pojemników 110l, 120l, 240l, 1100l, w specyfikacji do przetargu również były wymagane te rodzaje pojemników. Przedsiębiorstwo Komunalne w Raciborzu ma obowiązek odbioru ww. typów pojemników , nie ma znaczenia tworzywo z którego wykonany jest pojemnik, jedynym warunkiem stawianym przez firmę jest aby pojemnik był dostosowany do opróżniania mechanicznego przez śmieciarkę (pojemniki 240 l, które firma Naprzód odsprzedaje za 80 zł są dostosowane do tego rodzaju odbioru, natomiast nie wszystkie pojemniki kupowane w sklepach typu Castorama czy innych sklepach  posiadają uchwyty, co uniemożliwia ich odbiór w tzw. systemie  grzebieniowym.)

ILOŚĆ POJEMNIKÓW

Opłata za odpady jest uzależniona od ilości osób zamieszkałych a nie od ilości oddanych odpadów, nie można więc wprowadzać limitów  dotyczących ilości  wystawianych pojemników. Kwota należności może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany zamieszkałych osób lub niesegregowania odpadów. Opis sposobu segregacji jest zawarty w kalendarzach dostarczonych mieszkańcom.

WOREK CZARNY ALTERNATYWNIE POJEMNIK

W okresie letnim gdy na nieruchomości nie są wytwarzane odpady typu: żużle i popioły lub gdy nieruchomość nie wytwarza tego typu odpadów (nieruchomości ogrzewane gazem, olejem, pompą ciepła) wówczas pojemnik zastępuje czarny worek i mogą być do niego wrzucane odpady niesegregowane (np. pampersy i inne )

Pojemniki, które teraz są zamawiane przez mieszkańców w firmie PK zostaną  dostarczone najpóźniej do końca miesiąca lipca.