Zwiń komunikaty

Zabytki

 

Tereny Gminy Kornowac należą do najwcześniej zamieszkałych obszarów Polski. Najstarszym znalezionym „skarbem” jest nóż krzemienny z Pogrzebienia. Pochodzi on z środkowej epoki kamienia, czyli tzw. mezolitu, który obejmuje okres od ok. 8 – 4,8 tys. lat p.n.e. Następne znaleziska pochodzą z neolitu ( na ziemiach polskich obejmuje okres od. ok. 4500 do 1700 lat p.n.e.). Były to toporki kamienne z Kornowaca oraz siekierka kamienna z Pogrzebienia. Kolejne „skarby” - monety znalezione w okolicach Pogrzebienia - pochodzą z początku naszej ery, z tzw. okresu wpływów rzymskich, kiedy wędrujący kupcy rzymscy przez naszą ziemię udawali się na północ kraju.

Na terenie Gminy Kornowac znajdują się nieliczne zabytki:

Eklektyczny pałac w Rzuchowie, zbudowany został w latach 80 - tych XIX w. przez pierwszego właściciela Heinricha Himmla. Następnie pałac należał do Joachima von Klűtzow. Ten jednak popadł w tarapaty finansowe i zmuszony jest dzierżawić cały majątek. Ostatnimi właścicielami przed wybuchem II wojny światowej byli Moczulscy. Pałac został zburzony w okresie II wojny światowej. Odbudowany został dzięki środkom Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Przez wiele lat mieścił się tam Państwowy Dom Dziecka – do połowy lat 90 – tych XX wieku. Obecnie obiekt należy do prywatnych właścicieli. Pałac otoczony jest parkiem krajobrazowym z licznymi krzewami egzotycznymi oraz jedynym w Gminie Kornowac pomnikiem przyrody – dębem szypułkowym liczącym grubo ponad 200 lat. Na terenie parku znajduje się pomnik ku czci poległych powstańców śląskich.

Pałac w Rzuchowie

Pałac w Pogrzebieniu - zakupiony w 1882r. przez rodzinę von Baildon (potomków znanego przemysłowca śląskiego Johna Baildona), a następnie przebudowany i rozbudowany w stylu neorenesansu włoskiego - znajdują się w nim cenne schody marmurowe. W 1930 roku pałac kupiło Zgromadzenie Salezjanów – do 1940 r. istniało w nim Małe Seminarium Duchowne.

Pałac w Pogrzebieniu

W okresie II Wojny Światowej znajdował się w nim krótko obóz przejściowy dla reemigrantów niemieckich z Besarabii i Bukowiny. Następnie utworzono w nim obóz przeznaczony dla ludności polskiej pod nazwą "Polenlager 82”, potem obóz dla dzieci (Kinderlager). W roku 1974 przed pałacem ufundowano Pomnik Pamięci Polskim Dzieciom zamordowanym w obozie dla dzieci. W 1946 r. pałac przejęły Siostry Salezjanki, które przebywają w nim do dziś.

Pomnik ku czci zamordowanych dzieci

W przeszłości pałac pogrzebieński należał także do rodziny Larischów. Jedna z przedstawicielek tego rodu – Luiza, została żoną znanego niemieckiego poety doby romantyzmu – Josepha von Eichendorffa.

Najstarszym obiektem sakralnym jest kościół w Pogrzebieniu. Został wybudowany w roku 1851, w stylu neoromańskim i obok świątyni w Pszowie był najstarszym kościołem murowanym w okolicy. Zanim powstał kościół murowany istniały wcześniej 3 kościoły drewniane – parafia swoimi początki sięga najprawdopodobniej początków XIV w. W latach 1955 – 1960 kościół został przebudowany. Przed wejściem znajduje się grób Laury Meozzi – pierwszej inspektorki Sióstr Salezjanek w Polsce.

Kościół p.w. św. Bartłomieja

 

Nieodłącznym elementem krajobrazu naszej Gminy są kapliczki. Kapliczki – to niewielkie budowle kultowe. Ustawiano je przy drogach, skrzyżowaniach, w miejscach objawień lub ważnych wydarzeń dla społeczności lokalnych. Na terenie Gminy Kornowac istnieje kilka takich kapliczek:

 

Kapliczka św. Augustyna w Rzuchowie – jest kapliczką murowaną. Znajdowała się wniej ok. 300-letnia figura św. Jana Nepomucena, która jednak na początku lat 90 – tych została skradziona.

Kapliczka św. Augustyna

 

Kapliczka św. Jana w Kornowacu pochodzi z XIX w. i jest kapliczką murowaną, wykonaną w stylu neogotyckim.

Kapliczka św. Jana

Więcej o kapliczce można przeczytać tutaj: http://kornowac.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/70677/kaplica_sw_jana_nepomucena_w_kornowacu

Kapliczka św. Błażeja w Pogrzebieniu – kapliczka murowana, wybudowana w XIX w. przez właścicieli majątku Rechnitzów. Wewnątrz znajduje się pochodząca z XVIII w. figura św. Błażeja i płaskorzeźba św. Floriana.

Kapliczka św. Błażeja

 

Kapliczka św. Jana Nepomucena w Pogrzebieniu – kapliczka drewniana pochodząca z XIX w. W jej wnętrzu znajduje się figura św. Jana Nepomucena, pochodząca z XVIII w.

Kapliczka św. Jana Nepomucena

 

Zabytki Gminy Kornowac