Zwiń komunikaty

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Logo projektuLogo projektu

 

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w Rzuchowie”

Nr 00158-6922-UM1200145/10 - „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w Rzuchowie”

koszt całkowity – 548.940,47 zł

koszty kwalifikowalne – 446.904,53 zł

kwota pomocy z EFRROW – 335.178 zł

zakres operacji 13.3. - budowa, przebudowa lub remont przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli

Na realizację zadania składał się: demontaż istniejącego ogrodzenia 90,0 m2, przełożenie linii niskiego napięcia, korytowanie pod boisko z odwozem gruntu, podsypka piaskowa gr. 20 cm pod boisko 968 m2, płyta betonowa grubości 15 cm 145,2 m3, nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 968,0 m, ułożenie cieków odwodnienia liniowego na ławie betonowej 88,0 m, kanalizacja deszczowa z rur PCV 103 m, wykonanie nowego ogrodzenia 105,0 m, ułożenie kabli do oświetlenia zewnętrznego z montażem słupów i opraw oświetlenia, korytowanie z podbudową pod chodniki z kostki brukowej 90,9 m2, schody żelbetowe trybun z murem oporowym, osadzenie elementów do bramek piłki ręcznej.

Boisko o nawierzchni poliuretanowej całe ogrodzone, oświetlone 4 słupami po 3 reflektory 400W na każdym słupie, trybuny posiadają 252 miejsca siedzące – żółte kubełki plastikowe. Oprócz boiska do piłki ręcznej dodatkowo wykonano boisko do siatkówki.

Boisko wielofunkcyjne przy ZSP w Rzuchowie


 

Modernizacja obejścia wokół Domu Kultury w Łańcach”

Nr 00115-6922-UM1200148/10 - „Modernizacji obejścia wokół Domu Kultury w Łańcach”

koszt całkowity – 161.386,00 zł

koszty kwalifikowalne – 132.621,04 zł

kwota pomocy z EFRROW – 99.465 zł

zakres operacji 13.5. - kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego.

Na realizację zadania składało się: wykonanie korytowania pod place i chodniki – 630,60 m2, odwodnienie terenu, wykonanie podbudowy z tłucznia pod chodniki gr 20 cm – 630,60 m2, wykonanie chodników z kostki brukowej gr 6 i 8 cm – 630,60 m2, wykonanie korytowania pod parkingi – 125,0 m2, odwodnienie terenu, wykonanie podbudowy z tłucznia pod parkingi gr 20 cm – 125,0 m2, wykonanie parkingów z kostki brukowej gr 6 i 8 cm – 125,0 m2 ułożenie krawężników i obrzeży betonowych.

Wykonano drogę objazdową – ewakuacyjną z nawierzchni bitumicznej – 369m2 i 10 miejsc parkingowych. Prócz tego zabudowano 2 lampy parkowe wysokie, 6 ławek parkowych, 3 kosze na śmieci, 12 kwietników, stojak na rowery oraz tablicę informacyjną.

 

Obejście wokół Domu Kultury w Łańcach


 

Modernizacja obejścia wokół Domu Kultury w Pogrzebieniu”

Nr 00157-6922-UM1200147/10 - „Modernizacji obejścia wokół Domu Kultury w Pogrzebieniu”

koszt całkowity – 76.012,53 zł

koszty kwalifikowalne – 62.115,59 zł

kwota pomocy z EFRROW – 46.586 zł

zakres operacji 13.5. - kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,  sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego

Na realizację zadania składało się: wykonanie korytowania pod chodniki i drogę – 359,00 m2, odwodnienie terenu, wykonanie podbudowy z tłucznia pod chodniki gr 20 cm – 153,8 m2, wykonanie chodników z kostki brukowej gr 6 cm – 153,8 m2, wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm oraz podbudowy z tłucznia gr. 20 cm pod drogę – 205,2 m2, droga wjazdowa wykonana jest z kostki brukowej gr 8 cm, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych.

Zabudowano bramę rozsuwaną, nowe ogrodzenie wokół budynku. Prócz tego zabudowano 2 lampy parkowe średnie, 6 ławek parkowych, 3 kosze na śmieci, stojak na rowery oraz tablicę informacyjną.

Obejście wokół Domu Kultury w Pogrzebieniu

 

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w Pogrzebieniu”

Nr 00157-6922-UM1200144/10 - „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w Pogrzebieniu”

koszt całkowity – 427.222,65 zł

koszty kwalifikowalne – 347.365,41 zł

kwota pomocy z EFRROW – 260.524 zł

zakres operacji 13.3. - budowa, przebudowa lub remont przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli

Na realizację zadania składło się: korytowanie pod boisko z odwozem gruntu, podsypka piaskowa gr. 20 cm pod boisko – 1104,0 m², płyta betonowa grubości 15 cm - 165,6 m³, nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa - 1104,0 m², ułożenie cieków odwodnienia liniowego na ławie betonowej - 96,0 m, kanalizacja deszczowa z rur PCV - 120 m, wykonanie nowego ogrodzenia - 195,0 m, ułożenie kabli do oświetlenia zewnętrznego z montażem słupów i opraw oświetlenia, korytowanie z podbudową pod chodniki z kostki brukowej 72,0 m², osadzenie elementów do bramek piłki ręcznej i siatkowej.

 

Boisko wielofunkcyjne przy ZSP w Pogrzebieniu


 

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Gimnazjum w  Kornowacu”

Nr 00157-6922-UM1200143/10 - „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Gimnazjum w Kornowacu”

koszt całkowity – 548.225,65 zł

koszty kwalifikowalne – 445.845,42 zł

kwota pomocy z EFRROW – 334.384 zł

zakres operacji 13.3. - budowa, przebudowa lub remont przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli

Na realizację zadania składało się: korytowanie pod boisko z odwozem gruntu, podsypka piaskowa gr. 20 cm pod boisko - 1058,0 m², płyta betonowa grubości 15 cm - 158,7 m³, nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa - 1058,0 m, ułożenie cieków odwodnienia liniowego na ławie betonowej - 92,0 m, kanalizacja deszczowa z rur PCV - 106 m, wykonanie nowego ogrodzenia - 126,0 m, ułożenie kabli do oświetlenia zewnętrznego z montażem słupów i opraw oświetlenia, korytowanie z podbudową pod chodniki z kostki brukowej - 70 m², schody żelbetowe trybun z murem oporowym, osadzenie elementów do bramek piłki ręcznej, wykonanie nawierzchni pod parking – 137,5m² oraz drogę dojazdową -  105,0m², wykonanie placu apelowego – 36,0m² wraz z dojazdem – 203,5m², oświetlenie placu apelowego i parkingu, wykonanie masztów dla flag – 3 szt

Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum w Kornowacu


"Modernizacja budynku i obejścia Gminnego Ośrodka Kultury w Kobyli wraz z wyposażeniem"

 

Zadanie zrealizowano w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Koszty całkowite inwestycji - 758 087,02 zł

Koszty kwalifikowane - 588 943,76

Kwota dofinansowania - 441 707,00

Zakres zadania obejmował:

1) Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury:

a) wykonanie parkingów, placów i chodników o nawierzchni z kostki betonowej w ilości 710 m² wraz z wykonaniem podbudowy,

b) wykonanie dróg dojazdowych z kostki betonowej w ilości 550m² wraz z wykonaniem podbudowy,

c) wykonanie dróg dojazdowych z asfaltobetonu w ilości 400m² wraz z wykonaniem podbudowy,

d) wykonanie elementów małej architektury: ławek parkowych 8 szt., koszy na śmieci 6 szt., lamp parkowych 6szt. oraz piaskownicy

e) wykonanie elementów zieleni: trawników, obsadzenie drzew, skalniak,

f) wykonanie 2 szt. pochylni dla osób niepełnosprawnych,

g) wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku.

2) Remont wnętrza sali wielofunkcyjnej Domu Kultury w Kobyli:

a) remont posadzek polegający na wymianie zniszczonych elementów posadzek z deszczułek, częściowej wymianie na nowe posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokolikami,

b) przebudowa pomieszczenia holu na szatnię i WC dla osób niepełnosprawnych,

c) przebudowa wejścia do budynku,

d) wymiana istniejącego sufitu podwieszanego z blach stalowych na sufit z płyt gipsowych z włóknem mineralnym typu Thermatex wraz z wykonaniem nowego rusztu.

3) Kompleksowy remont instalacji elektrycznej wewnętrznej.

4) Przebudowa instalacji c.o. oraz wentylacji Domu Kultury.

5) Remont pomieszczeń zaplecza Domu Kultury w Kobyli.


Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Kobyli

 


 

Budowa wodociągu Konotki”

Zadanie zrealizowano w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013.

Koszty całkowite inwestycji - 298 871,75 zł.

Koszty kwalifikowane – 242 001, 60 zł.

Kwota dofinansowania - 181 501,00 zł.

Zakres zadania obejmował budowę:

a) sieci wodociągowej Ø90PVC – 476 mb,

b) sieci wodociągowej Ø110 PVC – 765 mb,

c) przyłączy wody – Ø32 – 13 mb/2 szt.

Data rozpoczęcia inwestycji -31.08.2009 r.

Data zakończenia inwestycji – 30.10.2009 r.

Inwestycje współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013