Zwiń komunikaty

Trasy rowerowe

 

W ramach programu INTERREG III A 2004-2006 Czechy – Polska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zrealizowano mikroprojekt nr 21/1/2005 p.n. „Rowerem po Śląsku” z działania 2.2. wspieranie inicjatyw lokalnych. Umowa została podpisana na kwotę 54 469,02 zł. Dofinansowanie wyniosło 75% kosztów kwalifikowanych - 48 750,00 zł. Mikroprojekt zrealizowano w okresie od 01.06.2006 r. do 31.12.2006 r.

Zakres projektu objął wykonanie tras rowerowych w Gminie Kornowac Przebieg tras jest zgodny z ramową koncepcją tras rowerowych z grudnia 1999 r. opracowaną przez Pana Piotra Rościszewskiego dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach. Realizując projekt „Rowerem po Śląsku” zaspokojone zostały potrzeby grupy społecznej pasjonującej się turystyką krajoznawczą. Utworzone na terenie Gminy w ramach projektu ścieżki rowerowe poszerzyły zakres tras rowerowych i połączyły trasy rowerowe w rejonie transgranicznym po stronie polskiej i czeskiej. Trasy ścieżek rowerowych o długości 38,7 km oznakowano 436 tablicami, znakami i kierunkowskazami. Wykonano folder w ilości 2500 egz. informujący turystów – rowerzystów o miejscach, które warto obejrzeć, o ciekawostkach przyrodniczych, zabytkach kultury, miejscach aktywnego odpoczynku, noclegach, gospodarstwach agroturystycznych i ekologicznych. Szczególnie propagowane są urokliwe widoki, które już w XIX wieku podziwiał śląski poeta Eichendorf, opisując je w swoich romantycznych wierszach.

 

„Rowerem po polsko – czeskim pograniczu”

Projekt "Rowerem po polsko - czeskim pograniczu" zrealizowany został przez Gminę Kornowac we współpracy z partnerską gminą Vřesina u Hlucina w Republice Czeskiej. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa - Przekraczamy Granice - Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013.

W Polsce i w Czechach turystyka rowerowa w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Wszechobecna moda na zdrowy tryb życia, uprawianie różnych dyscyplin sportu, w tym jazda na rowerze, jest bardzo powszechne. Po "otwarciu" granic pomiędzy naszymi państwami zarówno Polacy, jak i Czesi, chętnie poznają tereny pogranicza, przemieszczając się rowerem, jako środkiem lokomocji, który stanowi najzdrowszy i najbardziej ekologiczny sposób na poznawanie bliższej czy dalszej okolicy. Turystyka rowerowa nie zna granic wiekowych. Zarówno dzieci, osoby dorosłe czy seniorzy, wszyscy korzystają z tego typu turystyki.

Oznakowanie aktualne ścieżek rowerowych uległo zniszczeniu bądź uszkodzeniu. W związku z tym Gmina Kornowac postanowiła wnioskować o dofinansowanie  do aktualizacji oznakowania ścieżek rowerowych zgodnie z dołączoną dokumentacją. Dodatkowo miało powstać 5 miejsc spoczynkowych i 12 tablic informacyjnych.

Zakładane cele projektu:

- rozwój i promowanie turystyki rowerowej w Gminach Vresina i Kornowac,

- integracja mieszkańców pogranicza polsko – czeskiego,

- aktywizacja społeczna osób aktywnie spędzających wolny czas,

- aktualizacja rowerowych tras turystycznych i opis miejsc cennych przyrodniczo na tablicach przyczyni się do wzrostu turystyki w naszym rejonie.

W październiku 2013 r. Gmina Kornowac złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w Euroregionie Silesia. Po zatwierdzeniu projektu przystąpiono do jego realizacji. Efektem końcowym projektu jest remont oznakowania tras rowerowych w Gminie Kornowac, oznakowanych uprzednio w 2006 roku, a także powstanie 5 miejsc odpoczynkowych oraz 12 tablic informacyjnych. Dodatkowo powstało 2000 szt. folderu opisującego atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe znajdujące się na poszczególnych trasach rowerowych, wraz z mapką polsko – czeskich tras rowerowych.

Wartość projektu wyniosła 15 891,07 euro, z czego 13 507,41 euro (85%) to dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, 1 589,11 euro (10%) pochodzi z budżetu państwa, a 794,55 euro to wkład własny Gminy Kornowac.

 promo3.png [400x114]
 

Lokalizację map z trasami rowerowymi do pobrania lub podglądu (różne źródła):

 

1) Mapa tras rowerowych do pobrania w formacie PNG (14,5 MB)

 Copyright 2014 Map1 Polska Sp. z o.o., 92-516 Łódź, ul. Puszkina 76, www.map1.pl

 

2) Mapa tras rowerowych Gminy Kornowac oraz Subregiony Zachodniego