Zwiń komunikaty

Solary

solary.png [300x195]


Ogłoszenie

W związku z realizacją projektu „Gmina Naturalnie Słoneczna – montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kornowac” informujemy, że codziennie w godz. 14.00-15.00 w sali narad Urzędu Gminy (parter) dyżurować będzie koordynator projektu.

W tych godzinach możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem: 32 430 10 37 wew. 130.

Numery telefonów do poszczególnych koordynatorów zatrudnionych przez Gminę:

Szymon Gulec tel. 793 099 210

Marcin Lasak tel. 535 454 425

Łukasz Kotterba tel. 533 933 521

Andrzej Ochman tel. 883 671 999

 

 

------------------------------------------------------------------- 

Urząd Gminy informuje, że na podstawie danych zebranych przez projektanta instalacji solarnych Gmina ustala wysokość opłaty wnoszonej przez mieszkańca za montaż kolektorów słonecznych. Koordynatorzy projektu będą dostarczać pisma do mieszkańców. Uczestnik ma 14 dni od odebrania pisma na wpłatę ustalonej kwoty na konto Gminy.

Koordynatorzy posiadają stosowne upoważnienia i identyfikatory wydane przez Wójta Gminy Kornowac. 

Koordynatorzy będą także dostarczać mieszkańcom aneksy do umów dot. uczestnictwa w projekcie. Aneksy precyzują termin przekazania instalacji na własność mieszkańcowi oraz zmieniają zapisy dot. ubezpieczenia instalacji (na podstawie aneksu Gmina, a nie mieszkaniec będzie opłacać przez 5 lat ubezpieczenie instalacji).

-------------------------------------------------------------------

 Urząd Gminy informuje, że zaktualizowano harmonogram prac projektowych. Prace będą prowadzone w godzinach 8.00-19.00 w poszczególnych miejscowościach w dniach:

 

  • 14 - 22.04 - sołectwo Rzuchów;
  • 22 - 28.04 - sołectwo Kobyla;
  • 29.04 - 05.05 - sołectwo Kornowac;
  • 06 - 12.05 - sołectwo Pogrzebień;
  • 13 - 14.05 - sołectwo Łańce.

Osoby, którym z uzasadnionych powodów nie odpowiada wskazany termin, proszone są o skontaktowanie się z wykonawcą pod numerem tel. 510 148 194 i uzgodnienia nowego terminu wizyty projektanta.

 -------------------------------------------------------------------------

W sprawach związanych z instalacją kolektorów słonecznych w ramach projektu „Gmina Naturalnie Słoneczna – montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kornowac”, mieszkańcy mogą kontaktować się z koordynatorami obsługującymi projekt:

  • Marcin Lasak, tel. 535 454 425;
  • Łukasz Kotterba, tel. 533 933 521;
  • Szymon Gulec, tel. 793 099 210;
  • Andrzej Ochman, tel. 883 671 999.

Kontakt z koordynatorami jest także możliwy drogą mailową na adres: kornowac@homeinstal.pl .