Zwiń komunikaty

„Gmina Naturalnie Słoneczna – montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kornowac”

 

 


Przedmiotem projektu jest modernizacja instalacji ciepłej wody poprzez montaż instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w 452 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kornowac celem obniżenia kosztów podgrzewania wody i zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery.

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w  indywidualnych kotłowniach polegać będzie na dostawie i montażu kompletnych zestawów solarnych opartych na płaskich kolektorach słonecznych dla mieszkańców gminy Kornowac w miejscowościach: Kobyla, Kornowac, Łańce, Pogrzebień i Rzuchów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.03.00-00-056/11-00.

Wartość projektu: 4 783 562,40 PLN

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 3 737 687,05 PLN