Zwiń komunikaty

Reklamacje - informacja dla użytkowników instalacji solarnych


Informujemy, że od dnia 15 września 2015r. do Urzędu Gminy Kornowac, należy zgłaszać nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji solarnych. Urząd Gminy będzie kontaktował sie z serwisantem instalacji w celu naprawy zgłoszonej usterki. Reklamacje można składać osobiście w Referacie Rozwoju, Infrastruktury i Zasobów Naturalnych ( pok. 22 lub 23) w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.15 do 15.15 albo w formie elektronicznej. Następnie wypełniony i podpisany druk (skan druku) należy przesłać na adres mailowy solary@kornowac.pl  

W razie wątpliwości czy reklamacja jest zasadna proszę o zapoznanie się z "Instrukcją obsługi zestawu solarnego przeznaczonego do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej w budynkach Mieszkańców Gminy Kornowac".

Wszelkiego typu usterki wynikające z nieprawidłowej obsługi instalacji nie będą podlegały odpowiedzialności gwarancyjnej i zostaną usunięte na koszt użytkownika.


Instrukcja obsługi zestawu solarnego

Druk zgłoszenia reklamacyjnego