Gmina Kornowac - archiwum
http://archiwum.kornowac.pl

03 kwietnia 2013 11:51 | Aktualności

Konferencja zamykająca projekt "Sprawny Samorząd"

 

27 marca 2013 r. odbyła się w Większycach, niedaleko Kędzierzyna – Koźla, konferencja zamykająca projekt „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego". Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej ”.

Partnerami w projekcie były następujące jednostki samorządu terytorialnego: miasta Brzeg, Głuchołazy, Kędzierzyn – Koźle, Pszów, Racibórz, Radlin, Rydułtowy, gminy Kornowac, Krzyżanowice, Pietrowice Wielkie oraz powiat Brzeg i powiat Racibórz. Głównym celem projektu było zapewnienie optymalnej jakości wykonywania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego.

 Działania objęte Projektem:

Wymiernym efektem udziału Gminy Kornowac w projekcie było uzyskanie certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001:2009. Ceremonia przyznania i wręczenia certyfikatu odbyła się podczas konferencji zamykającej projekt „Sprawny Samorząd”. W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Kornowac – Pan Grzegorz Niestrój.

Z galerią zdjęć z konferencji można zapoznać się tutaj: http://www.kedzierzynkozle.pl/portal/index.php?t=200&id=50116

Zdjęcia:

Załączniki:

Certyfikat [1.13 MB]