Zwiń komunikaty

Aktualności

09 czerwca 2015 13:42 | Aktualności

Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Kornowac a Gminą Branka u Opavy w Republice Czeskiej

przekraczamy_granice.jpg

W dniu 29 maja 2015 r. w naszej gminie miała miejsce uroczystość podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Kornowac a Gminą Branka u Opav w Republice Czeskiej. Uroczystość odbyła się w ramach realizowanego projektu pod nazwą "Partnerstwo ponad granicami - współpraca między gminami Kornowac i Branka u Opavy" współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

W ramach realizacji projektu na terenie Urzędu Gminy w Kornowacu został ustawiony pylon "Witryna partnerska" prezentujący gminy Kornowac, Vresina u Hlucina i Branka u Opavy, będące partnerami.

Uroczystość podpisania umowy partnerskiej odbyła się w trakcie konferencji pod nazwą "Partnerstwo ponad granicami"  w Restauracji "Zodiak" w Rzuchowie. W konferencji uczestniczyli goście z Gminy Branka u Opavy oraz Vresina u Hlucina na czele z władzami obu gmin. Ze strony Gminy Kornowac w konferencji brali udział Radni, Sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy na czele z Wójtem Grzegorzem Niestrojem.

Umowę partnerską podpisali: ze strony Gminy Branka u Opavy - Radim Šnek - Starosta, Radomír Hrabě - V-ce Starosta, ze strony Gminy Kornowac - Grzegorz Niestrój - Wójt Gminy i Radosław Łuszcz - Sekretarz Gminy.

Umowa partnerska przewiduje między innymi wymianę doświadczeń organów samorządowych, które zarządzają obiema gminami oraz wytworzenie warunków współpracy jednostek organizacyjnych, działających w sferze kultury i sztuki, kultury fizycznej, oświaty, rolnictwa, handlu.

Na zakończenie konferencji zostały podsumowane działania już prowadzone między jednostkami organizacyjnymi gmin, chodzi tu między innymi o dwa projekty współpracy transgranicznej realizowane przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie wraz z Szkołą w Brance u Opavy. Przedstawiciel OSP Rzuchów - Radny Jacek Kuźmiński przedstawiła propozycję wspólnych działań OSP Rzuchów ze Strażą Pożarną z Branki. Przedstawiono również działania realizowane przez władze Gmin Kornowac i Branka u Opavy, które doprowadziły do zawarcia umowy partnerskiej.

W podsumowaniu Wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój oraz Starosta Gminy Branka u Opavy Radim Šnek przedstawili propozycje wspólnych działań na przyszłość, które będą prowadzić do zacieśniania współpracy partnerów.

Należy zaznaczyć, że realizacja projektów transgranicznych taki jak nasz projekt "Partnerstwo ponad granicami - współpraca między gminami Kornowac i Branka u Opavy" współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE, pozwala na odnajdywanie partnerów, którzy mają podobne zamierzenia jak my, natomiast tytuł projektu „Partnerstwo ponad granicami” chyba najlepiej oddaje wspólnotowy charakter dzisiejszej Europy oraz to, że nasze partnerskie gminy stanowią cząstkę tej wspólnoty, nieograniczoną barierami granic, paszportów czy innych zakazów i ograniczeń.

Przeczytano: 983 razy.| Wydrukuj

Zdjęcia:

Do góry