Zwiń komunikaty

Aktualności

25 czerwca 2015 13:04 | Aktualności

Otwarcie pawilonu czesko – polskich spotkań

 

W sobotę 20 czerwca 40 osobowa delegacja z Gminy Kornowac, z wójtem gminy Kornowac – Grzegorzem Niestrojem  - na czele, udała się do gminy Branka u Opavy. W dniu tym odbyła się uroczystość otwarcia Pawilonu ogrodowego czesko – polskich spotkań, który powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Euroregion Silesia. Po uroczystym przecięciu wstęgi i otwarciu pawilonu wójt Gminy Kornowac – Grzegorz Niestrój, sekretarz gminy - Radosław Łuszcz oraz Starosta obce Branka u Opavy - Radim Śnek i jego zastępca Radomír Hrabě podpisali umowę o współpracy i partnerstwie między naszymi gminami.

Sobotnie spotkanie było ukoronowaniem kilkuletnich kontaktów zainicjowanych w lipcu 2013 r. spotkaniem władz obu gmin i dyrektorów szkół. Szkoła podstawowa z Branki oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny z Rzuchowa poszukiwały partnera do realizacji projektu. Podczas pierwszej wizyty strony czeskiej gościliśmy delegację z Branki w Urzędzie Gminy i w szkole w Rzuchowie. Podczas tego spotkania zapadła decyzja o wspólnym projekcie szkół, a także  o możliwym zawarciu umowy współpracy między gminami Branka u Opavy i Kornowac. Ustalono, że władze obu Gmin będą się spotykać w celu omówienia i wypracowania zasad przyszłej współpracy.

Te pierwsze nieformalne kontakty zaowocowały realizacją dwóch projektów z Euroregionu Silesia („Polsko – Czeska przygoda z nauką” oraz „Polsko – Czeska wędrówka po okolicy”) przez szkoły w Brance i Rzuchowie oraz kilkoma wizytami Starosty Radima Śnek w naszej gminie, m. in.  29 listopada 2013 r. podczas otwarcia nowego przedszkola w Pogrzebieniu, czy we wrześniu 2014 r. na dożynkach gminnych w Pogrzebieniu.

W trakcie tych spotkań określono zasady współpracy oraz ustalono daty podpisania umowy partnerskiej. W marcu i kwietniu b.r. odbyły się ostatnie rozmowy dot. szczegółów podpisania umowy partnerskiej między naszymi Gminami.

Mamy nadzieję, że podpisanie tej umowy zaowocuje współpracą wszystkich organizacji działających w naszych gminach w dziedzinie kultury, oświaty, sportu i nie tylko, a także nabywania nowych doświadczeń podczas wspólnych kontaktów.

Radosław Łuszcz

Przeczytano: 1128 razy.| Wydrukuj

Zdjęcia:

Do góry