Zwiń komunikaty

Aktualności

19 stycznia 2016 09:50 | Aktualności

Nabór do projektu pt. „Drugiemu człowiekowi”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu informuje, że w związku z realizacją projektu pt. „Drugiemu człowiekowi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego IX oś priorytetowa Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy Aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,  prowadzony jest nabór uczestników w/w projektu. Projekt skierowany jest do wszystkich osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w tym również osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach w/w projektu uczestnicy będą mogli nabyć lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje społeczne. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie przez pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej w Kornowacu. Wszystkich zainteresowanych prosi się o zgłoszenie do ośrodka pomocy społecznej w Kornowacu w celu  wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych.

Przeczytano: 747 razy.| Wydrukuj

Do góry