Zwiń komunikaty

Aktualności

20 stycznia 2016 11:46 | Aktualności

XIII sesja Rady Gminy Kornowac

 

XIII sesja Rady Gminy Kornowac, odbędzie się 28 stycznia 2016 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Kornowac.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Kornowac.

4.      Sprawozdanie Wójta i przewodniczących Komisji z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.      Wnioski i zapytania.

6.      Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany budżetu na rok 2016,

  • zmiany uchwały Nr XII.76.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kornowac na lata 2016 – 2022,

  • zmiany uchwały Nr VI.35.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej,

  • zmiany uchwały Nr IX.55.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 24 września 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Kornowac,

  • złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac – etap I” oraz akceptacji założonych w dokumentacji przedsięwzięcia planów taryfowych,

  • upoważnienia Wójta Gminy Kornowac do podpisania porozumienia o współpracy w ramach projektu "Przez Śląsk na Morawy – wspólnie podążamy śladami naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska,

  • przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Raciborskiego polegającego na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545 S ul. Lęgów w miejscowości Rzuchów”

  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu,

  • przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.

7.      Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

8.      Wolne głosy, komunikaty.

9.       Zakończenie XIII sesji Rady Gminy Kornowac.

Przeczytano: 569 razy.| Wydrukuj

Do góry