Zwiń komunikaty

Komunikaty

Badania ankietowe GUS w 2016 r.

22 lutego 2016 12:06 | Komunikaty

Urząd Statystyczny w Katowicach zwraca się z prośbą o udział w badaniach ankietowych. Wśród wszystkich badań prowadzonych przez statystykę publiczną, statystyczne badania ankietowe spełniają szczególną rolę w monitorowaniu zjawisk o tematyce społecznej.

czytaj więcej

Kredyty z dopłatami ARiMR dla rolników

05 lutego 2016 11:10 | Komunikaty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o uruchomieniu nowej, preferencyjnej linii kredytowej – kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem...

czytaj więcej

Kredyty z dopłatami ARiMR dla rolników

05 lutego 2016 11:10 | Komunikaty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o uruchomieniu nowej, preferencyjnej linii kredytowej – kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem...

czytaj więcej

OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KORNOWAC W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA ROK 2016 R.

08 stycznia 2016 10:18 | Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kornowac w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kornowac określone w uchwale Nr X.65.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami...

czytaj więcej