Zwiń komunikaty

Komunikaty

Oferta realizacji zadania publicznego na "Stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę siłowni zewnętrznej"

14 listopada 2014 11:04 | Komunikaty

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rzuchowie, na podstawie przepisów działu II, rodz. 2 - ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Treść oferty w załączniku.

czytaj więcej

KONKURS „Nasze nowe centrum wsi, czyli moja wizja zagospodarowania tzw. „Paświska” w Kobyli przy ul. Głównej”

12 listopada 2014 13:27 | Komunikaty

Gmina Kornowac ogłasza konkurs „Nasze nowe centrum wsi, czyli moja wizja zagospodarowania tzw. „Paświska” w Kobyli przy ul. Głównej” Celem konkursu jest wykorzystanie potencjału mieszkańców Gminy Kornowac w do wykreowania najlepszego rozwiązania rewitalizacji...

czytaj więcej

Informacje dot. świadczeń rodzinnych

08 października 2014 12:54 | Komunikaty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu informuje, że zmienia się kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015

czytaj więcej

Konsultacje społeczne projektu " Program Ochrony Powietrza dla terenu województwa ślaskiego ..."

19 sierpnia 2014 13:14 | Komunikaty

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego realizując zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska jest w trakcie opracowania dokumentu pt.: „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji...

czytaj więcej