Zwiń komunikaty

Komunikaty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kornowac w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

28 stycznia 2015 08:32 | Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kornowac w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kornowac określone w uchwale Nr XLII.314.2014 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z...

czytaj więcej