Gmina Kornowac - archiwum
http://archiwum.kornowac.pl

05 lutego 2016 11:10 | Komunikaty

Kredyty z dopłatami ARiMR dla rolników


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o uruchomieniu nowej, preferencyjnej linii kredytowej – kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie. Więcej informacji na stronach MRiRW oraz ARiMR - http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Nowa-preferencyjna-linia-kredytowa .