Zwiń komunikaty

Ogłoszenia

Ogłoszenie - pozostałe

29 października 2015 08:17 | Ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty Gmina Kornowac zaprsza do złożenia oferty na wykonanie usługi pn. "Wykonanie opracowania „Plan Aglomeracji Racibórz” zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska – wersja 02/07/2014 z lipca 2014 r. w części obejmującej obszar Gminy Kornowac". ...

czytaj więcej

Ogłoszenie - pozostałe

14 sierpnia 2015 13:52 | Ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa i montaż wyposażenia (meble) sal w Przedszkolu Publicznym w Kobyli

czytaj więcej

Ogłoszenie - pozostałe

31 lipca 2015 10:13 | Ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty

czytaj więcej

Ogłoszenie - pozostałe

12 grudnia 2014 11:08 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kornowac , ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac, woj. śląskie, tel. 032 4301037-39, faks 032 4301333. Adres strony internetowej zamawiającego: www.kornowac.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa SEKCJA...

czytaj więcej