Gmina Kornowac - archiwum
http://archiwum.kornowac.pl

09 lipca 2018 13:42 | Przetargi - wszczęte | Źródło: BIP Gminy Kornowac

REALIZACJA INFRASTRUKTURY PRZYGRANICZNEJ ŚCIEŻKI ZDROWIA POPRZEZ BUDOWĘ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH W SOŁECTWIE KORNOWAC, POGRZEBIEŃ, KOBYLA I ŁAŃCE

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [4.03 MB]

SIWZ [659 KB]

Oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnienie warunków [446 KB]

Informacja dotycząca grupy kapitałowej [435 KB]

Wzór umowy [570.5 KB]

Projekt techniczny [16.09 MB]

Przedmiar [3.92 MB]

Formularz ofertowy [493 KB]

Informacja z otwarcia ofert [288.47 KB]

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf [354.24 KB]