Gmina Kornowac - archiwum
http://archiwum.kornowac.pl

17 kwietnia 2019 13:16 | Przetargi - wszczęte | Źródło: BIP Gminy Kornowac

STWORZENIE INFRASTRUKTURY SZLAKU WIEŻ I PLATFORM WIDOKOWYCH EUROREGIONU SILESIA - BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ W GMINIE KORNOWAC - SOŁECTWO POGRZEBIEŃ

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [3.86 MB]

SIWZ [9.82 MB]

zał. nr 1 - Formularz ofertowy [493.5 KB]

zał. nr 2 - Oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnienie warunków [447 KB]

zał. nr 3 - Informacja dot. grupy kapitałowej [435.5 KB]

zał. nr 4 - Wzór umowy [574 KB]

zał. nr 5 - Projekt techniczny i specyfikacja techniczna [61.37 MB]

zał. nr 6 - Przedmiar [1000.35 KB]

Informacja z otwarcia ofert [270.26 KB]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [325.26 KB]