Gmina Kornowac - archiwum
http://archiwum.kornowac.pl

10 maja 2019 14:22 | Przetargi - wszczęte | Źródło: BIP Gminy Kornowac

WYMIANA WODOCIĄGU NA UL. STAROWIEJSKIEJ W KORNOWACU

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU [3.85 MB]

SIWZ [9.88 MB]

FORMULARZ OFERTY [91 KB]

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU I NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA [46.5 KB]

INFORMACJA DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ [35.5 KB]

WZÓR UMOWY [171.5 KB]

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA [15.65 MB]

PRZEDMIAR ROBÓT [1.55 MB]

ODPOWIEŻ NA ZADANE PYTANIE DO SIWZ [178.43 KB]

Informacja z otwarcia ofert [343.27 KB]

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [372.78 KB]