Gmina Kornowac - archiwum
http://archiwum.kornowac.pl

26 czerwca 2020 14:15 | Przetargi - wszczęte | Źródło: BIP Gminy Kornowac

Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynku Domu Kultury w Pogrzebieniu przy ul. Grabowej 4 w ramach Projektu: „Eko-Kornowac – montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac”

Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynku Domu Kultury w Pogrzebieniu przy ul. Grabowej 4  w ramach Projektu: „Eko-Kornowac – montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac”

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [4.44 MB]

SIWZ z załącznikami [14.35 MB]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [310.06 KB]

Informacja o zmianie treści SIWZ [376.97 KB]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [823.73 KB]

Zmiany do SIWZ, pytania i odpowiedzi_17.07.2020 [3.2 MB]

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia_17.07.2020 ZMIANA [110.87 KB]

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego_17.07.2020 ZMIANA [748.66 KB]

Pytania i odpowiedzi_22.07.2020 [350.73 KB]

Informacja z otwarcia ofert [286.27 KB]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [365.8 KB]