Zwiń komunikaty

Przetargi - wszczęte

Przeczytano: 536 razy.| Wydrukuj

Załączniki:

Ogłoszenie o zamowieniu [178.02 KB]

SIWZ [67.32 KB]

Załącznik 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty [27.28 KB]

Załącznik 2 - JEDZ [49.67 KB]

Załącznik 3 do SIWZ - Grupa kapitałowa [15.41 KB]

Załącznik 4 do SIWZ - Wykaz dostaw [14.56 KB]

Załącznik 5 do SIWZ - Wykaz osób [16.94 KB]

Załącznik 6 do SIWZ - Wzór umowy [290.5 KB]

Załącznik 7 - Opis przedmiotu zamówienia [63.58 KB]

Załącznik 8 do SIWZ - oświadczenie dot. należności [14.62 KB]

Załącznik 9 do SIWZ - Oświadczenie dot. zakazu ubiegania się o ZP [14.45 KB]

Załącznik 10 do SIWZ - niezaleganie z podatkami lokalnymi [12.5 KB]

Sprostowanie SIWZ [248.11 KB]

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu [74.28 KB]

Informacja o zmianie treści SIWZ [338.2 KB]

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_2 [73.85 KB]

Informacja o zmianie treści SIWZ_2 [268.12 KB]

Informacja o zmianie treści SIWZ_3 [276.18 KB]

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_3 [490.31 KB]

Informacja o zmianie treści SIWZ_4 [283.7 KB]

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_4 [541.42 KB]

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_5 [73.41 KB]

Informacja o zmianie treści SIWZ_5 [253.32 KB]

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_6 [73.91 KB]

Informacja o zmianie treści SIWZ_6 [249.28 KB]

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_7 [73.92 KB]

Informacja o zmianie treści SIWZ_7 [251.94 KB]

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_8 [73.55 KB]

Informacja o zmianie treści SIWZ_8 [231.67 KB]

Informacja dla Wykonawców [184.22 KB]

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_9 [73.93 KB]

Informacja o zmianie treści SIWZ_9 [234.76 KB]

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_17.06.2020 [95.49 KB]

SIWZ_ZMIANA_17.06.2020 [21.24 MB]

KluczPub [700 bajty]

Do góry