Zwiń komunikaty

Przetargi - rozstrzygnięte

Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kornowac realizowana w ramach działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii RPO WSL na lata 2007-2013 - pełnienie nadzoru inwestorskiego

29 lipca 2009 06:15 | Przetargi - rozstrzygnięte

Zamawiający: Gmina Kornowac Tytuł przetargu: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kornowac realizowana w ramach działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii RPO WSL na lata 2007-2013 - pełnienie nadzoru inwestorskiego CPV:...

czytaj więcej

BUDOWA WODOCIĄGU W POGRZEBIENIU

07 lipca 2009 06:40 | Przetargi - rozstrzygnięte

BUDOWA WODOCIĄGU W POGRZEBIENIU, ZADANIE KONOTKI Zamawiający: Gmina Kornowac Tytuł przetargu: BUDOWA WODOCIĄGU W POGRZEBIENIU, ZADANIE KONOTKI CPV: 45232150-8 - budowa sieci wodociągowej

czytaj więcej