Gmina Kornowac - archiwum
http://archiwum.kornowac.pl

28 listopada 2017 12:50 | Przetargi - rozstrzygnięte | Źródło: BIP Gminy Kornowac

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KORNOWAC

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [34.24 KB]

SIWZ [270.5 KB]

Nr 1 - Formularz oferty [63 KB]

Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania [45.5 KB]

Nr 3 - Wzór dokumentu dotyczącego należenia do tej samej grupy kapitałowej [35.5 KB]

Nr 4 - Wzór umowy [135.5 KB]

Nr 5 - Wykaz wykonania usług [33 KB]

Nr 6 - Wykaz sprzętu [39 KB]

Nr 7 - Wzór oświadczenia o posiadaniu bazy magazynowo - transportowej [29 KB]

Nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia [182 KB]

Nr 9 - Mapy poglądowe [1.53 MB]

Nr 10 - Wykaz dróg gminnych i prywatnych [27.04 KB]

Nr 11 - Protokół odbioru przeterminowanych leków [28 KB]

Nr 12 - Protokół odbioru termometrów rtęciowych [28 KB]

Nr 13 - Protokół odbioru zużytych baterii [37.5 KB]

Nr 14 - Raport miesięczny [46 KB]

Informacja z otwarcia ofert [264.53 KB]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofety [345.77 KB]