Gmina Kornowac - archiwum
http://archiwum.kornowac.pl

08 marca 2011 11:06 | Przetargi - rozstrzygnięte | Źródło: BIP Gminy Kornowac

Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2011

Załączniki:

wykaz_nieruchomoœci_rolne_do_wydzier¿awienia_2011.odt [23.25 KB]

zarz¹dzenie_w_sprawie_wykazu_nieruchomoœci_przeznaczonych_do_dzier¿awy_2011.odt [15.53 KB]