Zwiń komunikaty

Wykaz spraw

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Oświata

art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. p systemie oświaty (tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

wniosek [rtf, 97.18 KB]