Zwiń komunikaty

Wykaz spraw

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kornowac