Zwiń komunikaty

Wykaz spraw

Podanie o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów