Zwiń komunikaty

Wykaz spraw

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kornowac